Ti?ng Vi?t (Vietnamese)English (United Kingdom)

?i?u ha cho bi?n t?n

hsfgdjhsagfhugeuhjhaeu

 

o - Gh? - Gi??ng ?i?u ha

o ?i?u ha

o ?i?u ha di tay

alt

o ?i?u ha c?c tay

alt

o ?i?u ha s? mi

alt

Qu?n ?i?u ha

alt

Gh? di?u ha

alt

o ?i?u ha b?o h? lao ??ng

alt

alt

Thng tin chi ti?t xin vui lng lin h? cho chng ti theo s? ?i?n tho?i

Tel: 0485868677- Hot line: 0916846699

Website: phuminhtech.vn; ho?c phuminhjsc.vn

 

My pht ?i?n Jubilee - Anh Qu?c

alt
??ng c? Cummins - M?; ??u pht Stamforf - Anh Qu?c

D?i cng su?t t? 35 - 2000kVA

alt

??ng c? Volvo - Thu? ?i?n; ??u pht Stamforf - Anh Qu?c
D?i cng su?t t? 85 - 630kVA

alt

??ng c? Perkins - Anh Qu?c; ??u pht Stamforf - Anh Qu?c
D?i cng su?t t? 9 - 2000kVA

Thng s? k? thu?t chi ti?t xin lin h? Cng ty C? ph?n Cng ngh? Ph Minh

b? ph?n kinh doanh v h? tr? khch hng:

?i?n tho?i: 84 4 37538741; 84 4 85868677. Hotline: 0913083484; 0916846699

Fax: 84 4 37590609; 84 4 5544410.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

My pht ?i?n Europower - Singapore

alt

D?i cng su?t t? 25 - 1000kVA

alt

D?i cng su?t t? 25 - 380kVA

alt

D?i cng su?t t? 4.4 - 25kVA

alt

D?i cng su?t t? 20 - 2000kVA

Thng s? k? thu?t chi ti?t xin lin h? b? ph?n kinh doanh v h? tr? khch hng:

?i?n tho?i: 84 4 37538741; 84 4 85868677. Hotline: 0913083484; 0916846699

Fax: 84 4 37590609; 84 4 5544410.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

My pht ?i?n t?p ?on Hyundai - hn qu?c

My pht ?i?n Hyundai s? d?ng cho m?c ?ch dn d?ng:

Bi?t th?, v?n phng, h? gia ?nh...

alt

alt

alt

alt

My pht ?i?n Hyundai s? d?ng cho m?c ?ch cng nghi?p:

Nh my, x??ng s?n xu?t, to nh...

alt

alt altaltalt

Thng s? k? thu?t chi ti?t xin lin h? Cng ty C? ph?n Cng ngh? Ph Minh

b? ph?n kinh doanh v h? tr? khch hng:

?i?n tho?i: 84 4 37538741; 84 4 85868677. Hotline: 0913083484; 0916846699

Fax: 84 4 37590609; 84 4 5544410.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 

??ng c? ?i?n 3 pha

??ng c? ?i?n 3 pha Model Y2
L?nh v?c ?ng d?ng
?ng c? 3 pha Model Y2 ???c thi?t k? chuyn dng cho th? tr??ng Chu u, h?p ??u dy ???c ??t ? trn ??nh c?a ??ng c?. Lo?i ??ng c? ny c thi?t k? g?n gang v hnh th?c ??p. Kch th??c ? v c? ???c s?n xu?t theo tiu chu?n IEC. ??ng c? lo?i ny c cc tnh n?ng ?u vi?t nh?: hi?u su?t cao, ti?t ki?m n?ng l??ng, m men kh?i ??ng l?n v d? dng b?o tr.

Chng ti c?ng c th? cung c?p ??ng c? lo?i v? nhm cho cc c? theo tiu chu?n IEC 132

??ng c? Model Y2 c th? ???c s? d?ng ?? ko r?t nhi?u cc lo?i my mc khc nhau nh?: my cng c?, qu?t, b?m, my nn kh, cc lo?i ph??ng ti?n v?n chuy?n, trong nng nghi?p v trong cng ngh? th?c ph?m.
Thng s? k? thu?t v ??c ?i?m.
?i?n p ??nh m?c: 380V ho?c theo yu c?u , T?n s? ??nh m?c: 50Hz or 60Hz
Ki?u ??u dy: ??u saoccho ??ng c? nh? h?n ho?c b?ng 3KW , n?i tam gic cho cc ??ng c? l?n h?n ho?c b?ng 4 (kW).
Ch? ?? ho?t ??ng: Lin t?c.
C?p cch ?i?n : F.
C?p b?o v?: Ph?n ??ng c? IP54, h?p ??u dy IP55
Ki?u lm mt: ICO141 (lm mt b?ng qu?t ??u tr?c ??ng c?)
C?i ti?n ?i?n t? v thi?t k?, ?? ?n v ?? rung th?p
?i?u ki?n ho?t ??ng:
Nhi?t ?? mi tr??ng : -150 C???400C
?? ?m xung quanh: t h?n 90%.
Khung: H63 to 315, 2/4/6/8 poles, Cng su?t ??u ra: 0.12KW-200KW
??: B3/B5/B14/B35/B34; kch c? ?? theo tiu chu?n IEC60034 standard.

 

B?m OSNA

1. B?m ly tm.
- b?m ly tm tr?c ngang Model: SKT (lo?i khng t? m?i)

alt
Thng s? k? thu?t: l?u l??ng l?n nh?t :3500 m3/h, c?t p l?n nh?t: 105 m
?ng d?ng: B?m n??c s?ch, n??c bi?n, dung dich ki?m, n??c mu?i trong cng ngh? c?p n??c, cng ngh? l?c b?i v s?n ph?, dng trong h? th?ng lm mt v h? th?ng b?m n??c tu?n hon v?i nhi?t ?? ln ??n + 90 C (+ 140C)
K?t c?u b?m: B?m ly tm tr?c ngang 1 t?ng cnh tr?c r?i s?n xu?t theo tiu chu?n EN 733 v cc tiu chu?n b? sung.
V?t li?u ch? t?o: Gang, ??ng, gang xm, thp ho?c thp khng g?.

- B?m ly tm tr?c ngang Model: SKB (lo?i khng t? m?i)

alt
Thng s? k? thu?t: l?u l??ng l?n nh?t 450 m3/h, c?t p l?n nh?t: 105 m
?ng d?ng: B?m n??c s?ch, n??c bi?n, dung dich ki?m, n??c mu?i trong cng ngh? c?p n??c, cng ngh? l?c b?i v s?n ph?, dng trong h? th?ng lm mt v h? th?ng b?m n??c tu?n hon v?i nhi?t ?? ln ??n + 140C
K?t c?u b?m: B?m ly tm tr?c ngang 1 t?ng cnh li?n tr?c s?n xu?t theo tiu chu?n EN 733.
V?t li?u ch? t?o: Gang, ??ng, gang xm, thp ho?c thp khng g?.

B?m ly tm tr?c ??ng Model:SKI(lo?i khng t? m?i)

alt
Thng s? k? thu?t: l?u l??ng l?n nh?t. 800 m3/h, c?t p l?n nh?t. 105 m
?ng d?ng: B?m n??c s?ch, n??c bi?n, dung dich ki?m, n??c mu?i trong cng ngh? c?p n??c, cng ngh? l?c b?i v s?n ph?, dng trong h? th?ng lm mt v h? th?ng b?m n??c tu?n hon v?i nhi?t ?? ln ??n + 140C.
K?t c?u b?m: B?m ly tm 1 t?ng cnh, tr?c ??ng lo?i ??u ht, ??u ??y n?m ngang, s?n xu?t v thi?t k? theo tiu chu?n EN 733.
V?t li?u ch? t?o: Gang, ??ng, gang xm, thp ho?c thp khng g?.

B?m ly tm tr?c ngang Model: SKH
lo?i khng t? m?i, nhi?t ?? lm vi?c trung bnh trn + 100 C
alt
Thng s? k? thu?t: l?u l??ng l?n nh?t 600 m3/h, C?t p l?n nh?t 90 m
?ng d?ng: Dng cho h? th?ng n??c nng theo tiu chu?n (DIN 4754) b?m tu?n hon d?u lm nmg v?i p su?t nh? h?n 1 bar, nhi?t ?? lm vi?c t? + 100 C ??n +350 C
K?t c?u b?m: Lo?i ly tm tr?c ngang m?t t?ng cnh, tr?c r?i s?n xu?t v thi?t k? theo tiu chu?n EN 22858
V?t li?u ch? t?o: Gang xm, ??ng, thp ho?c thp khng g?.

2. B?m ly tm cao p ?a t?ng cnh.

B?m ly cao p ?a t?ng cnh Model: CVP (lo?i khng t? m?i)
Thng s? k? thu?t: l?u l??ng l?n nh?t. 15 m3/h, C?t p l?n nh?t. 200 m
?ng d?ng: Dng trong h? th?ng b?m n??c u?ng v n??c s? d?ng trong cng nghi?p, dung d?ch c n?ng ?? ki?m v axt nh?, trong cng ngh? khoan, cng ngh? c?t, d?u c ?? nh?t nh?, nhi?t ?? ln t?i + 80 C
K?t c?u b?m: B?m ly tm tr?c ??ng ?a t?ng cnh.
V?t li?u ch? t?o: ??u ht v ??u ??y b?ng gang, cnh b?m b?ng thp khng g?.

B?m ly tm cao p ?a t?ng cnh Model: VKI
lo?i khng t? m?i.
alt
Thng s? k? thu?t:
L?u l??ng: L?u l??ng l?n nh?t: 220 m3/h
C?t p: C?t p l?n nh?t: 400 m
p su?t ch?u c?a bu?ng b?m: L?n nh?t 40 bar
Kch th??c ??u ??y: DN 32 ??n DN 80
Nhi?t ??: L?n nh?t + 140 C
?ng d?ng: B?m n??c s?ch v cc dung d?ch c hm l??ng t?p ch?t nh?, h? th?ng b?m t?ng p, h? th?ng nhi?t trung tm, b?m tu?n hon n??c l?nh v n??c nng, h? th?ng c?p n??c, ?ng tu, v cng nghi?p khai thc m?, tr?m c?p n??c, h? th?ng c?u ho?, h? th?ng t??i tiu trong nng nghi?p.
Cc lo?i ch?t l?ng c th? b?m: N??c s?ch, n??c u?ng, c?p n??c cho h? th?ng n??c nng, n??c m?n, n??c l?, n??c nng, ch?t l?ng d?ng s?t, axt, ki?mvv
K?t c?u b?m: Ly tm tr?c ngang ?a t?ng cnh.
V?t li?u ch? t?o: Theo yu c?u c?a khch hng v? lo?i ch?t l?ng c?n b?m, cc lo?i v?t li?u s?n c : dang, gang xm, ??ng, thp, thp khng g?.

B?m ly tm cao p ?a t?ng cnh
Model: NMV (lo?i khng t? m?i)
alt
Thng s? k? thu?t:
L?u l??ng: L?n nh?t ??n 220 m3/h
C?t p: L?n nh?t ??n 400 m
p su?t bu?ng b?m ch?u ???c: 40 bars
Kch th??c ??u ??y: DN 32 ??n DN 80
Nhi?t ?? ch?u ???c: ??n 140 C
?ng d?ng: B?m n??c s?ch v cc dung d?ch c hm l??ng t?p ch?t nh?, h? th?ng b?m t?ng p, h? th?ng nhi?t trung tm, b?m tu?n hon n??c l?nh v n??c nng, h? th?ng c?p n??c, ?ng tu, v cng nghi?p khai thc m?, tr?m c?p n??c, h? th?ng c?u ho?, h? th?ng t??i tiu trong nng nghi?p.
Cc lo?i ch?t l?ng c th? b?m: N??c s?ch, n??c u?ng, c?p n??c cho h? th?ng n??c nng, n??c m?n, n??c l?, n??c nng, ch?t l?ng d?ng s?t, axt, ki?mvv.
K?t c?u b?m: Ly tm tr?c ngang ?a t?ng cnh, do?ng c? kh.
V?t li?u ch? t?o: Theo yu c?u c?a khch hng v? lo?i ch?t l?ng c?n b?m, cc lo?i v?t li?u s?n c : dang, gang xm, ??ng, thp, thp khng g?.

B?m ly tm cao p ?a t?ng cnh Model: MKH (lo?i khng t? m?i)

alt
Thng s? k? thu?t:
L?u l??ng: L?u l??ng l?n nh?t: 1.100 m3/h
C?t p: C?t p l?n nh?t; 380 m
p su?t bu?ng b?m ch?u ???c: ??n 40 bars.
Kch th??c ??u ??y: T? DN 25 ??n DN 250
Nhi?t ?? lm vi?c: ??n + 140 C
?ng d?ng: B?m n??c s?ch v cc dung d?ch c hm l??ng t?p ch?t nh?, h? th?ng b?m t?ng p, h? th?ng nhi?t trung tm, b?m tu?n hon n??c l?nh v n??c nng, h? th?ng c?p n??c, ?ng tu, v cng nghi?p khai thc m?, tr?m c?p n??c, h? th?ng c?u ho?, h? th?ng t??i tiu trong nng nghi?p.
Cc lo?i ch?t l?ng c th? b?m: N??c s?ch, n??c u?ng, c?p n??c cho h? th?ng n??c nng, n??c m?n, n??c l?, n??c nng, ch?t l?ng d?ng s?t, axt, ki?mvv.
K?t c?u b?m: Ly tm tr?c ngang ?a t?ng cnh, do?ng c? kh
V?t li?u ch? t?o: Theo yu c?u c?a khch hng v? lo?i ch?t l?ng c?n b?m, cc lo?i v?t li?u s?n c : dang, gang xm, ??ng, thp, thp khng g?.

B?m ly tm cao p ?a t?ng cnh Model: MKV (lo?i khng t? m?i)

alt
Thng s? k? thu?t:
L?u l??ng: ??n 300 m3/h.
C?t p: ??n 380 m.
p su?t ch?u ???c: Ln ??n 40 bars .
Kch th??c ??u ??y: T? DN 32 ??n DN 125
Nhi?t ?? ch?u ?u?c: ??n + 140 C
?ng d?ng: B?m n??c s?ch v cc dung d?ch c hm l??ng t?p ch?t nh?, h? th?ng b?m t?ng p, h? th?ng nhi?t trung tm, b?m tu?n hon n??c l?nh v n??c nng, h? th?ng c?p n??c, ?ng tu, v cng nghi?p khai thc m?, tr?m c?p n??c, h? th?ng c?u ho?, h? th?ng t??i tiu trong nng nghi?p.
Cc lo?i ch?t l?ng c th? b?m: N??c s?ch, n??c u?ng, c?p n??c cho h? th?ng n??c nng, n??c m?n, n??c l?, n??c nng, ch?t l?ng d?ng s?t, axt, ki?mvv
K?t c?u b?m: Ly tm tr?c ngang ?a t?ng cnh, do?ng c? kh
V?t li?u ch? t?o: Theo yu c?u c?a khch hng v? lo?i ch?t l?ng c?n b?m, cc lo?i v?t li?u s?n c : dang, gang xm, ??ng, thp, thp khng g?.

B?m ly tm cao p ?a t?ng cnh
Model: MKE

Thng s? k? thu?t:
L?u l??ng: ??n 600 m3/h )
C?t p: ??n 640 m
p su?t bu?ng b?m ch?u ???c: ??n 64 bars
PKch th??c ??u ??y: T? DN 25 ??n DN 125
Nhi?t ?? cho phep: ??n + 140 C .
?ng d?ng: B?m n??c s?ch v cc dung d?ch c hm l??ng t?p ch?t nh?, h? th?ng b?m t?ng p, h? th?ng nhi?t trung tm, b?m tu?n hon n??c l?nh v n??c nng, h? th?ng c?p n??c, ?ng tu, v cng nghi?p khai thc m?, tr?m c?p n??c, h? th?ng c?u ho?, h? th?ng t??i tiu trong nng nghi?p.
Cc lo?i ch?t l?ng c th? b?m: N??c s?ch, n??c u?ng, c?p n??c cho h? th?ng n??c nng, n??c m?n, n??c l?, n??c nng, ch?t l?ng d?ng s?t, axt, ki?mvv
K?t c?u b?m: Ly tm tr?c ngang ?a t?ng cnh, do?ng c? kh.
V?t li?u ch? t?o: Theo yu c?u c?a khch hng v? lo?i ch?t l?ng c?n b?m, cc lo?i v?t li?u s?n c : dang, gang xm, ??ng, thp, thp khng g?.

3. B?m khai thc n??c ng?m lo?i th? chm ?a t?ng cnh.

B?m chm khai thc n??c ng?m ???ng knh t? 3 inh ??n 4inh. Model: UP34 lo?i ?a t?ng cnh
Thng s? k? thu?t: L?u l??ng l?n nh?t. 21 m3/h, C?t p l?n nh?t. 385 m
?ng d?ng: B?m n??c ng?m s?ch v?i ???ng knh going t? 3 inh ??n 4 inh, b?m n??c t? thing ch?a v?i b?m ???c th? chm trong thing ch?a trong h? th?ng c?p n??c cng nghi?p v?i nhi?t ?? ??n + 30 C
Ki?u k?t c?u b?m: B?m ly tm ?a t?ng cnh lo?i th? chm.
V?t li?u ch? t?o: V? b?m b?ng thp khng g?, cnh b?m b?ng php.

B?m chm khai thc n??c ng?m ???ng knh t? 6 inh ??n 12 inh. Model: UP612lo?i ?a t?ng cnh

Thng s? k? thu?t: L?u l??ng l?n nh?t. 21 m3/h, C?t p l?n nh?t. 385 m
?ng d?ng: B?m n??c ng?m s?ch v?i ???ng knh going t? 3 inh ??n 4 inh, b?m n??c t? thing ch?a v?i b?m ???c th? chm trong thing ch?a trong h? th?ng c?p n??c cng nghi?p v?i nhi?t ?? ??n + 30 C
Ki?u k?t c?u b?m: B?m ly tm ?a t?ng cnh lo?i th? chm.
V?t li?u ch? t?o: Thp khng g?, gang, ??ng.

4. B?m thot n??c th? chm


- Model TMP
b?m thot n??c ??ng c? th? chm 1 t?ng cnh

Thng s? k? thu?t: L?u l??ng l?n nh?t. 21 m3/h, Chi?u cao ??y l?n nh?t. 12 m

?ng d?ng: Dng ?? b?m n??c b?n trong h? th?ng thot n??c, b?m n??c cho h? th?ng my gi?t, b?m d?u, ho?c dng ?? b?m thot n??c t? cc thing ch?a n??c. Nhi?t ?? lm vi?c ln ??n 450C, trong th?i gian ng?n c th? ??n 800C.
Ki?u k?t c?u b?m: B?m th? chm 1 t?ng cnh c th? l?p theo ph??ng th?ng ??ng ho?c n?m ngang.
V?t li?u ch? t?o: Noryl/Niro
- Model Soffel
b?m thot n??c ??ng c? th? chm 1 t?ng cnh

alt
Thng s? k? thu?t: L?u l??ng l?n nh?t. 450 m3/h, Chi?u cao ??y l?n nh?t. 38 m
?ng d?ng: Dng ?? b?m n??c s?ch, trong cng nghi?p, dng ?? b?m thot n??c, trong xy d?ng v trong cng nghi?p m?, trong nng nghi?p, ho?c trong c?u ho?, nhi?t ?? lm vi?c ln ??n 600C.
Ki?u k?t c?u b?m: B?m th? chm 1 t?ng cnh c th? lm vi?c v?i p su?t l?n.
V?t li?u ch? t?o: Nhm, thp khng g?.
- Model ITP
B?m th? chm dng trong cng nghi?p lo?i 1 t?ng cnh.

Thng s? k? thu?t: L?u l??ng l?n nh?t: 30 m3/h, Chi?u cao ??y l?n nh?t: 17 m
?ng d?ng: Dng ?? b?m n??c nng, ha ch?t c tnh ?n mn cao, nhi?t ?? ch?u ???c ln ??n 950C
Ki?u k?t c?u b?m: B?m th? chm 1 t?ng cnh.
V?t li?u ch? t?o: Gang, ??ng, thp khng g?.
- Model AWP
B?m n??c th?i th? chm lo?i 1 t?ng cnh (b? c?t tu? ch?n)
Thng s? k? thu?t: L?u l??ng l?n nh?t: 165 m3/h, Chi?u cao ??y l?n nh?t: 29 m
?ng d?ng: Dng ?? b?m n??c th?i, n??c c l?n h?t r?n v?i c? h?t ln ??n 100mm dng cho cc h? th?ng x? l n??c th?i, dng trong h?m l v trong cng nghi?p, nhi?t ?? ln ??n 400C.
Ki?u k?t c?u b?m: B?m th? chm 1 t?ng cnh l?p ??t cho cc tr?m x? l n??c th?i.
V?t li?u ch? t?o: Thp, thp khng g?.

H? th?ng b?m t?ng p Model VP-DEA
Thng s? k? thu?t: L?u l??ng l?n nh?t: 200 m3/h, Chi?u cao ??y l?n nh?t: 100 m
?ng d?ng: Dng ?? b?m t?ng p n??c s?ch, n??c l?nh trong cc to nh, trong cc h? th?ng x? l n??c cng nghi?p, h? th?ng c?p n??c ? th?, nhi?t ?? ln ??n 300C.
Ki?u k?t c?u b?m: H? th?ng b?m t?ng p t? 1 ??n 4 b?m ly tm t?ng p tr?c ??ng. C th? k?t h?p b? bi?n t?n.
V?t li?u ch? t?o: Thp khng g?.

5. B?m n??c th?i

- Model KKP
B?m ly tm ch?ng dnh-tr?c r?i
Thng s? k? thu?t: L?u l??ng l?n nh?t: 750 m3/h, Chi?u cao ??y l?n nh?t: 50 m
?ng d?ng: Dng trong cng ngh? x? l n??c th?i v thot n??c trong cng nghi?p, b?m nu?c c ch?t c?n, n??c th?i c bn, n??c c l?n cc h?t l? l?ng, n??c d?ng s?t, dng cho cc nh my x? l n??c th?i, trong cc nh my gi?y, nh my ???ng, trong cng ngh? ch? bi?n th?c ph?m, nhi?t ?? ln ??n 300C.
Ki?u k?t c?u b?m: b?m ly tm tr?c ngang 1 t?ng cnh.
V?t li?u ch? t?o: Thp .

- Model SWK
B?m thot n??c ly tm tr?c ngang-tr?c li?n
Thng s? k? thu?t: L?u l??ng l?n nh?t: 140 m3/h, Chi?u cao ??y l?n nh?t: 38 m
?ng d?ng: Dng ?? b?m dung d?ch b?n, th ch?a qua x? l, b?m cc lo?i dung d?ch cng ngh? x? l n??c th?i, dung d?ch c ch?t x? ho?c ?n mn, nhi?t ?? lm vi?c ln ??n 1400C.
Ki?u k?t c?u b?m: B?m ly tm 1 t?ng cnh d?ng li?n tr?c. V?t li?u ch? t?o: Thp , ??ng, thp khng g?.

- Model SKST
B?m ly tm tr?c ngang c h?p ?? ? tr?c tr?c r?i. (lo?i t? m?i n??c)
Thng s? k? thu?t: L?u l??ng l?n nh?t: 680 m3/h, Chi?u cao ??y l?n nh?t: 59 m
?ng d?ng: Dng ?? b?m n??c s?ch ho?c n??c c l?n ch?t r?n, cc lo?i dung d?ch c tnh ?n mn, dng trong cng nghi?p, trong l?nh v?c b?o v? mI tr??ng, trong xy d?ng cng nghi?p, nhi?t ?? ln ??n 700C
Ki?u k?t c?u b?m: B?m ly tm tr?c ngang, 1 t?ng cnh d?ng tr?c r?i, c th? ch?y kh.
V?t li?u ch? t?o: Thp , thp khng g?.

- Model SKSB
B?m ly tm tr?c ngang-li?n tr?c
lo?i t? m?i
Thng s? k? thu?t: L?u l??ng l?n nh?t: 340 m3/h, Chi?u cao ??y l?n nh?t: 59 m
?ng d?ng: Dng ?? b?m n??c s?ch ho?c n??c c l?n ch?t r?n, cc lo?i dung d?ch c tnh ?n mn, dng trong cng nghi?p, trong l?nh v?c b?o v? mI tr??ng, trong xy d?ng cng nghi?p, nhi?t ?? ln ??n 700C
Ki?u k?t c?u b?m: B?m ly tm tr?c ngang, 1 t?ng cnh d?ng li?n tr?c, c th? ch?y kh. C th? ???c ko b?i ??ng c? x?ng ho?c ??ng c? diesel
V?t li?u ch? t?o: Thp , thp khng g?.

6. B?m pittong cao p

- Model HPP
B?m pittong t?ng p
Thng s? k? thu?t: L?u l??ng l?n nh?t: 27 m3/h, Chi?u cao ??y l?n nh?t: 500 m
?ng d?ng: Dng ?? b?m n??c s?ch, n??c l?nh, axit, ki?m, n??c s?ch c p su?t cao, r?a xe, n??c lm mt. Nhi?t ?? ln ??n 700C
Ki?u k?t c?u b?m: b?m 3 pittong, n?m ngang, n?i tr?c ti?p v?i ??ng c? ho?c dng dy cua roa.
V?t li?u ch? t?o: Thp khng g?, H?p kim ??ng.

 

Thi?t b? l h?i & m?ng nhi?t

1. L h?i HUST - USA

- L ??t than:

alt

alt

- L ??t nhin li?u sinh kh?i:

alt

alt

alt

2. L H?i Bono - Italia

alt

Thng s? k? thu?t chi ti?t xin lin h? Cng ty C? ph?n Cng ngh? Ph Minh

b? ph?n kinh doanh v h? tr? khch hng:

?i?n tho?i: 84 4 37538741; 84 4 85868677. Hotline: 0916846699; 0913083484.

Fax: 84 4 37590609; 84 4 5544410.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 

My l?nh cng nghi?p

1. Model TAEevo M03 - 602 (1.4 - 173kW)

alt

2. Model HERCULES 702 - 1402 (Cng su?t l?nh t? 210 - 440kW)


alt

3. Model Centaurusen 241 -839 (241- 839kW)

alt

Thng tin chi ti?t xin vui lng lin h? theo ?.c: Cng ty c? ph?n cng ngh? Ph Minh

Tel: 043.7538741; 04.85868677 - Hotline: 0916846699

 

?i?u ho trung tm v ?i?u ho cng nghi?p

1. Model AQTC 110- 440 (Cng su?t l?nh t? 300 - 1200kW)

alt

2. Model AQP 1401 - 4802 (Cng su?t l?nh t? 356 - 1250kW)

alt

3. Model AS FC 201 - 751 (Cng su?t l?nh t? 51 - 177kW)

alt

4. Model AST (HAST) 70 - 140 (Cng su?t l?nh t? 161 - 346kW)

alt

5. Model CY (HCY) 13 - 301 (Cng su?t l?nh t? 4 - 67kW)

alt

6. Model EO (EOM) 12 -245 (Cng su?t l?nh t? 3.7 - 72kW)

alt

7. Model GL (GLT) 120 - 360 (Cng su?t l?nh t? 360 - 1070kW)

alt

8. Model OC (HOC) 18 - 600 (Cng su?t l?nh t? 4 - 205kW)

alt

9. Model ON (HON) 71 - 301 (Cng su?t l?nh t? 16 - 66kW)

alt

10. Model TAT (HTAT) 30 -60 (Cng su?t l?nh t? 70 - 143kW)

alt

11. Model NE (HNE) 75 - 180 (Cng su?t l?nh t? 230 - 580kW)

alt

12. Model PH FC 0801 - 2202 (Cng su?t l?nh t? 170 - 490kW)

alt

Thng tin chi ti?t xin vui lng lin h? theo ?.c : Cng ty c? ph?n cng ngh? Ph Minh

Tel: 043. 7538741; 04. 85868677 - Hotline 0916846699
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Danh m?c s?n ph?m

H? tr? tr?c tuy?n


Kinh doanh

Kinh doanh

Kinh doanh

Kinh doanh

Thng tin c?n bi?t

Th?ng k truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay0
mod_vvisit_counterHm qua0
mod_vvisit_counterT?t c?197279
S? ng??i ?ang online 0

Tm ki?m

Lin k?t website


Tin t?c n?i b?t

S?n ph?m bn ch?y

 

 

 

 

 

Qu?ng co ??i tc