Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Bơm OSNA

1. Bơm ly tâm.
- bơm ly tâm trục ngang Model: SKT (loại không tự mồi)

alt
Thông số kỹ thuật: lưu lượng lớn nhất :3500 m3/h, cột áp lớn nhất: 105 m
ứng dụng: Bơm nước sạch, nước biển, dung dich kiềm, nước muối trong công nghệ cấp nước, công nghệ lọc bụi và sơn phủ, dùng trong hệ thống làm mát và hệ thống bơm nước tuần hoàn với nhiệt độ lên đến  + 90 °C (+ 140°C)
Kết cấu bơm:  Bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh trục rời sản xuất theo tiêu chuẩn  EN 733 và các tiêu chuẩn bổ sung.
Vật liệu chế tạo: Gang, đồng, gang xám, thép  hoặc thép không gỉ.

- Bơm ly tâm trục ngang Model: SKB (loại không tự mồi)

alt
Thông số kỹ thuật: lưu lượng lớn nhất 450 m3/h, cột áp lớn nhất: 105 m
ứng dụng: Bơm nước sạch, nước biển, dung dich kiềm, nước muối trong công nghệ cấp nước, công nghệ lọc bụi và sơn phủ, dùng trong hệ thống làm mát và hệ thống bơm nước tuần hoàn với nhiệt độ lên đến + 140°C
Kết cấu bơm: Bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh liền trục sản xuất theo tiêu chuẩn  EN 733.
Vật liệu chế tạo: Gang, đồng, gang xám, thép  hoặc thép không gỉ.

Bơm ly tâm trục đứng Model:SKI(loại không tự mồi)

alt
Thông số kỹ thuật: lưu lượng lớn nhất. 800 m3/h, cột áp lớn nhất. 105 m
ứng dụng: Bơm nước sạch, nước biển, dung dich kiềm, nước muối trong công nghệ cấp nước, công nghệ lọc bụi và sơn phủ, dùng trong hệ thống làm mát và hệ thống bơm nước tuần hoàn với nhiệt độ lên đến + 140°C.
Kết cấu bơm:  Bơm ly tâm 1 tầng cánh, trục đứng loại đầu hút, đầu đẩy nằm ngang, sản xuất và thiết kế theo tiêu chuẩn EN 733.
Vật liệu chế tạo: Gang, đồng, gang xám, thép hoặc thép không gỉ.

Bơm ly tâm trục ngang Model: SKH
loại không tự mồi, nhiệt độ làm việc trung bình trên + 100 °C
alt
Thông số kỹ thuật: lưu lượng lớn nhất 600 m3/h, Cột áp lớn nhất 90 m
ứng dụng: Dùng cho hệ thống nước nóng theo tiêu chuẩn (DIN 4754) bơm tuần hoàn dầu làm nómg với áp suất nhỏ hơn 1 bar, nhiệt độ làm việc từ + 100 °C đến +350 °C
Kết cấu bơm: Loại ly tâm trục ngang một tầng cánh, trục rời sản xuất và thiết kế theo tiêu chuẩn  EN 22858
Vật liệu chế tạo: Gang xám, đồng, thép hoặc thép không gỉ.

2. Bơm ly tâm cao áp đa tầng cánh.

Bơm ly cao áp đa tầng cánh Model: CVP (loại không tự mồi)
Thông số kỹ thuật: lưu lượng lớn nhất. 15 m3/h, Cột áp lớn nhất. 200 m
ứng dụng: Dùng trong hệ thống bơm nước uống và nước sử dụng trong công nghiệp, dung dịch có nồng độ kiềm và axít nhỏ, trong công nghệ khoan, công nghệ cắt, dầu có độ nhớt nhỏ, nhiệt độ lên tới + 80 °C
Kết cấu bơm: Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh.
Vật liệu chế tạo: đầu hút và đầu đẩy bằng gang, cánh bơm bằng thép không gỉ.

Bơm ly tâm cao áp đa tầng cánh Model: VKI
loại không tự mồi.
alt
Thông số kỹ thuật:
Lưu lượng:                                Lưu lượng lớn nhất:  220 m3/h
Cột áp:                                     Cột áp lớn nhất: 400 m
áp suất chịu của buồng bơm:      Lớn nhất 40 bar
Kích thước đầu đẩy:                   DN 32 đến DN 80
Nhiệt độ:                                  Lớn nhất + 140 °C
ứng dụng: Bơm nước sạch và các dung dịch có hàm lượng tạp chất nhỏ, hệ thống bơm tăng áp, hệ thống nhiệt trung tâm, bơm tuần hoàn nước lạnh và nước nóng, hệ thống cấp nước, đóng tàu, và công nghiệp khai thác mỏ, trạm cấp nước, hệ thống cứu hoả, hệ thống tưới tiêu trong nông nghiệp.
Các loại chất lỏng có thể bơm:  Nước sạch, nước uống, cấp nước cho hệ thống nước nóng, nước mặn, nước lợ, nước nóng, chất lỏng dạng sệt, axít, kiềm…vv
Kết cấu bơm: Ly tâm trục ngang đa tầng cánh.
Vật liệu chế tạo: Theo yêu cầu của khách hàng về loại chất lỏng cần bơm, các loại vật liệu sẵn có : dang, gang xám,  đồng, thép, thép không gỉ.

Bơm ly tâm cao áp đa tầng cánh
Model: NMV (loại không tự mồi)
alt
Thông số kỹ thuật:
Lưu lượng:                              Lớn nhất đến  220 m3/h
Cột áp:                                   Lớn nhất đến 400 m
áp suất buồng bơm chịu được: 40 bars
Kích thước đầu đẩy:                 DN 32 đến DN 80
Nhiệt độ chịu được:                 Đến 140 °C
ứng dụng: Bơm nước sạch và các dung dịch có hàm lượng tạp chất nhỏ, hệ thống bơm tăng áp, hệ thống nhiệt trung tâm, bơm tuần hoàn nước lạnh và nước nóng, hệ thống cấp nước, đóng tàu, và công nghiệp khai thác mỏ, trạm cấp nước, hệ thống cứu hoả, hệ thống tưới tiêu trong nông nghiệp.
Các loại chất lỏng có thể bơm:  Nước sạch, nước uống, cấp nước cho hệ thống nước nóng, nước mặn, nước lợ, nước nóng, chất lỏng dạng sệt, axít, kiềm…vv.
Kết cấu bơm: Ly tâm trục ngang đa tầng cánh, doăng cơ khí.
Vật liệu chế tạo: Theo yêu cầu của khách hàng về loại chất lỏng cần bơm, các loại vật liệu sẵn có : dang, gang xám,  đồng, thép, thép không gỉ.

Bơm ly tâm cao áp đa tầng cánh  Model:  MKH (loại không tự mồi)

alt
Thông số kỹ thuật:
Lưu lượng:                             Lưu lượng lớn nhất: 1.100 m3/h
Cột áp:                                  Cột áp lớn nhất; 380 m
áp suất buồng bơm chịu được: đến 40 bars.
Kích thước đầu đẩy:                 Từ DN 25 đến DN 250
Nhiệt độ làm việc:                   đến + 140 °C
ứng dụng: Bơm nước sạch và các dung dịch có hàm lượng tạp chất nhỏ, hệ thống bơm tăng áp, hệ thống nhiệt trung tâm, bơm tuần hoàn nước lạnh và nước nóng, hệ thống cấp nước, đóng tàu, và công nghiệp khai thác mỏ, trạm cấp nước, hệ thống cứu hoả, hệ thống tưới tiêu trong nông nghiệp.
Các loại chất lỏng có thể bơm:  Nước sạch, nước uống, cấp nước cho hệ thống nước nóng, nước mặn, nước lợ, nước nóng, chất lỏng dạng sệt, axít, kiềm…vv.
Kết cấu bơm: Ly tâm trục ngang đa tầng cánh, doăng cơ khí
Vật liệu chế tạo: Theo yêu cầu của khách hàng về loại chất lỏng cần bơm, các loại vật liệu sẵn có : dang, gang xám,  đồng, thép, thép không gỉ.

Bơm ly tâm cao áp đa tầng cánh  Model:  MKV (loại không tự mồi)

alt
Thông số kỹ thuật:
Lưu lượng:                          Đến 300 m3/h.
Cột áp:                               Đến 380 m.
áp suất chịu đựơc:                Lên đến 40 bars .
Kích thước đầu đẩy:              Từ DN 32 đến DN 125
Nhiệt độ chịu đuợc:              Đến  + 140 °C
ứng dụng: Bơm nước sạch và các dung dịch có hàm lượng tạp chất nhỏ, hệ thống bơm tăng áp, hệ thống nhiệt trung tâm, bơm tuần hoàn nước lạnh và nước nóng, hệ thống cấp nước, đóng tàu, và công nghiệp khai thác mỏ, trạm cấp nước, hệ thống cứu hoả, hệ thống tưới tiêu trong nông nghiệp.
Các loại chất lỏng có thể bơm:  Nước sạch, nước uống, cấp nước cho hệ thống nước nóng, nước mặn, nước lợ, nước nóng, chất lỏng dạng sệt, axít, kiềm…vv
Kết cấu bơm: Ly tâm trục ngang đa tầng cánh, doăng cơ khí
Vật liệu chế tạo: Theo yêu cầu của khách hàng về loại chất lỏng cần bơm, các loại vật liệu sẵn có : dang, gang xám,  đồng, thép, thép không gỉ.

Bơm ly tâm cao áp đa tầng cánh
Model: MKE

Thông số kỹ thuật:
Lưu lượng:                              Đến  600 m3/h )
Cột áp:                                   Đến 640 m
áp suất buồng bơm chịu được:  Đến  64 bars
PKích thước đầu đẩy:                Từ DN 25 đến DN 125
Nhiệt độ cho phep:                  Đến  + 140 °C .
ứng dụng: Bơm nước sạch và các dung dịch có hàm lượng tạp chất nhỏ, hệ thống bơm tăng áp, hệ thống nhiệt trung tâm, bơm tuần hoàn nước lạnh và nước nóng, hệ thống cấp nước, đóng tàu, và công nghiệp khai thác mỏ, trạm cấp nước, hệ thống cứu hoả, hệ thống tưới tiêu trong nông nghiệp.
Các loại chất lỏng có thể bơm:  Nước sạch, nước uống, cấp nước cho hệ thống nước nóng, nước mặn, nước lợ, nước nóng, chất lỏng dạng sệt, axít, kiềm…vv
Kết cấu bơm: Ly tâm trục ngang đa tầng cánh, doăng cơ khí.
Vật liệu chế tạo: Theo yêu cầu của khách hàng về loại chất lỏng cần bơm, các loại vật liệu sẵn có : dang, gang xám,  đồng, thép, thép không gỉ.

3. Bơm khai thác nước ngầm loại thả chìm đa tầng cánh.

Bơm chìm khai thác nước ngầm đường kính từ 3 inh  đến 4inh. Model: UP3–4  loại đa tầng cánh
Thông số kỹ thuật: Lưu lượng lớn nhất. 21 m3/h, Cột áp lớn nhất. 385 m
ứng dụng: Bơm nước ngầm sạch với đường kính going từ 3 inh đến 4 inh, bơm nước từ thing chứa với bơm được thả chìm trong thing chứa trong hệ thống cấp nước công nghiệp với nhiệt độ đến + 30 °C
Kiểu kết cấu bơm: Bơm ly tâm đa tầng cánh loại thả chìm.
Vật liệu chế tạo: Vỏ bơm bằng thép không gỉ, cánh bơm bằng phíp.

Bơm chìm khai thác nước ngầm đường kính từ 6 inh  đến 12 inh. Model: UP6–12loại đa tầng cánh

Thông số kỹ thuật: Lưu lượng lớn nhất. 21 m3/h, Cột áp lớn nhất. 385 m
ứng dụng: Bơm nước ngầm sạch với đường kính going từ 3 inh đến 4 inh, bơm nước từ thing chứa với bơm được thả chìm trong thing chứa trong hệ thống cấp nước công nghiệp với nhiệt độ đến + 30 °C
Kiểu kết cấu bơm: Bơm ly tâm đa tầng cánh loại thả chìm.
Vật liệu chế tạo:  Thép không gỉ, gang, đồng.

4. Bơm thoát nước thả chìm


- Model TMP
bơm thoát nước động cơ thả chìm 1 tầng cánh

Thông số kỹ thuật: Lưu lượng lớn nhất. 21 m3/h, Chiều cao đẩy lớn nhất. 12 m

ứng dụng: Dùng để bơm nước bẩn trong hệ thống thoát nước, bơm nước cho hệ thống máy giặt, bơm dầu, hoặc dùng để bơm thoát nước từ các thing chứa nước. Nhiệt độ làm việc lên đến 450C, trong thời gian ngắn có thể đến 800C.
Kiểu kết cấu bơm: Bơm thả chìm 1 tầng cánh có thể lắp theo phương thẳng đứng hoặc nằm ngang.
Vật liệu chế tạo: Noryl/Niro
- Model Soffel
bơm thoát nước động cơ thả chìm 1 tầng cánh

alt
Thông số kỹ thuật: Lưu lượng lớn nhất. 450 m3/h, Chiều cao đẩy lớn nhất. 38 m
ứng dụng: Dùng để bơm nước sạch, trong công nghiệp, dùng để bơm thoát nước, trong xây dựng và trong công nghiệp mỏ, trong nông nghiệp, hoặc trong cứu hoả, nhiệt độ làm việc lên đến 600C.
Kiểu kết cấu bơm: Bơm thả chìm 1 tầng cánh có thể làm việc với áp suất lớn.
Vật liệu chế tạo: Nhôm, thép không gỉ.
- Model ITP
Bơm thả chìm dùng trong công nghiệp loại 1 tầng cánh.

Thông số kỹ thuật: Lưu lượng lớn nhất: 30 m3/h, Chiều cao đẩy lớn nhất: 17 m
ứng dụng: Dùng để bơm nước nóng, hóa chất có tính ăn mòn cao, nhiệt độ chịu được lên đến 950C
Kiểu kết cấu bơm: Bơm thả chìm 1 tầng cánh.
Vật liệu chế tạo: Gang, đồng, thép không gỉ.
- Model AWP
Bơm nước thải thả chìm loại 1 tầng cánh (bộ cắt tuỳ chọn)
Thông số kỹ thuật: Lưu lượng lớn nhất: 165 m3/h, Chiều cao đẩy lớn nhất: 29 m
ứng dụng: Dùng để bơm nước thải, nước có lẫn hạt rắn với cỡ hạt lên đến 100mm dùng cho các hệ thống xử lí nước thải, dùng trong hầm lò và trong công nghiệp, nhiệt độ lên đến 400C.
Kiểu kết cấu bơm: Bơm thả chìm 1 tầng cánh lắp đặt cho các trạm xử lí nước thải.
Vật liệu chế tạo: Thép, thép không gỉ.

Hệ thống bơm tăng áp Model VP-DEA
Thông số kỹ thuật: Lưu lượng lớn nhất: 200 m3/h, Chiều cao đẩy lớn nhất: 100 m
ứng dụng: Dùng để bơm tăng áp nước sạch, nước lạnh trong các toà nhà, trong các hệ thống xử lí nước công nghiệp, hệ thống cấp nước đô thị, nhiệt độ lên đến 300C.
Kiểu kết cấu bơm: Hệ thống bơm tăng áp từ 1 đến 4 bơm ly tâm tăng áp trục đứng. Có thể kết hợp bộ biến tần.
Vật liệu chế tạo: Thép không gỉ.

5. Bơm nước thải

- Model KKP
Bơm ly tâm chống dính-trục rời
Thông số kỹ thuật: Lưu lượng lớn nhất: 750 m3/h, Chiều cao đẩy lớn nhất: 50 m
ứng dụng: Dùng trong công nghệ xử lí nước thải và thoát nước trong công nghiệp, bơm nuớc có chất cặn, nước thải có bùn, nước có lẫn các hạt lơ lửng, nước dạng sệt, dùng cho các nhà máy xử lý nước thải, trong các nhà máy giấy, nhà máy đường, trong công nghệ chế biến thực phẩm, nhiệt độ lên đến 300C.
 Kiểu kết cấu bơm: bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh.
 Vật liệu chế tạo: Thép .

- Model SWK
 Bơm thoát nước ly tâm trục ngang-trục liền
Thông số kỹ thuật: Lưu lượng lớn nhất: 140 m3/h, Chiều cao đẩy lớn nhất: 38 m
ứng dụng: Dùng để bơm dung dịch bẩn, thô chưa qua xử lí, bơm các loại dung dịch công nghệ xử lí nước thải, dung dịch có chất xơ hoặc ăn mòn, nhiệt độ làm việc lên đến 1400C.
 Kiểu kết cấu bơm: Bơm ly tâm 1 tầng cánh dạng liền trục. Vật liệu chế tạo: Thép , đồng, thép không gỉ.

- Model SKST
Bơm ly tâm trục ngang  có hộp đỡ ổ trục – trục rời. (loại tự mồi nước)
Thông số kỹ thuật: Lưu lượng lớn nhất: 680 m3/h, Chiều cao đẩy lớn nhất: 59 m
ứng dụng: Dùng để bơm nước sạch hoặc nước có lẫn chất rắn, các loại dung dịch có tính ăn mòn, dùng trong công nghiệp, trong lĩnh vực bảo vệ môI trường, trong xây dựng công nghiệp, nhiệt độ lên đến 700C
 Kiểu kết cấu bơm: Bơm ly tâm trục ngang, 1 tầng cánh dạng trục rời, có thể chạy khô.
Vật liệu chế tạo: Thép , thép không gỉ.

- Model SKSB
Bơm ly tâm trục ngang-liền trục
loại tự mồi
Thông số kỹ thuật: Lưu lượng lớn nhất: 340 m3/h, Chiều cao đẩy lớn nhất: 59 m
ứng dụng: Dùng để bơm nước sạch hoặc nước có lẫn chất rắn, các loại dung dịch có tính ăn mòn, dùng trong công nghiệp, trong lĩnh vực bảo vệ môI trường, trong xây dựng công nghiệp, nhiệt độ lên đến 700C
 Kiểu kết cấu bơm: Bơm ly tâm trục ngang, 1 tầng cánh dạng liền trục, có thể chạy khô. Có thể được kéo bởi động cơ xăng hoặc động cơ diesel
Vật liệu chế tạo: Thép , thép không gỉ.

6. Bơm pittong cao áp

- Model HPP
Bơm pittong tăng áp
Thông số kỹ thuật: Lưu lượng lớn nhất: 27 m3/h, Chiều cao đẩy lớn nhất: 500 m
ứng dụng: Dùng để bơm nước sạch, nước lạnh, axit, kiềm, nước sạch có áp suất cao, rửa xe, nước làm mát. Nhiệt độ lên đến 700C
 Kiểu kết cấu bơm:  bơm 3 pittong, nằm ngang, nối trực tiếp với động cơ hoặc dùng dây cua roa.
Vật liệu chế tạo: Thép không gỉ, Hợp kim đồng.

 

 

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


Kinh doanh

Kinh doanh

Kinh doanh

Kinh doanh

Thông tin cần biết

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay0
mod_vvisit_counterHôm qua0
mod_vvisit_counterTất cả1
Số người đang online 0

Tìm kiếm

Liên kết website